Regulamin Sprezedaży 

1. KONTEKST

1.1
Niniejszy Regulamin („Regulamin”) ma zastosowanie, kiedy jako konsument („Klient”) składasz zamówienie na stronie internetowej www.posterton.pl i innych powiązanych stronach („Strona internetowa”). "Niniejszy Regulamin ma zastosowanie tylko w przypadku klientów będących osobami prywatnymi. Umowa jest zawierana przez Ciebie i firmę Posterton AB, zarejestrowaną pod numerem SE559270-9553. Szczegółowe dane kontaktowe i inne informacje o firmie Posterton zostały przedstawione na stronie internetowej. Regulamin dotyczy tylko Klientów będących konsumentami.

 

1.2
Aby złożyć zamówienie poprzez stronę internetową, Klient musi mieć ukończone 18 lat. Zgodnie z prawem szwedzkim firma Posterton nie akceptuje zakupów kredytowanych od osób, które nie ukończyły 18 lat. Firma Posterton zastrzega sobie prawo do odrzucenia lub zmiany zamówienia Klienta (np. jeżeli Klient podał niewłaściwe dane i/lub w przeszłości nie dokonał zapłaty lub na jego koncie widnieje zadłużenie).

 

1.3
Firma Posterton nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy produkty zostały wyprzedane, a także za błędy w obrazach lub w pisowni na stronie internetowej, na przykład błędy w opisie produktu lub specyfikacji technicznej, niedokładnie podaną cenę i zmiany cen (na przykład w przypadku zmiany cen dostawców, zmiany kursów wymiany walut) lub niewłaściwe informacje dotyczące stanu magazynowego danego produktu. Firma Posterton ma prawo do sprostowania takich błędów, a także do zmiany lub aktualizacji informacji w dowolnym czasie. Jeżeli przy produkcie zamówionym przez Klienta podana była niewłaściwa cena, firma Posterton powiadomi Klienta o tym fakcie i będzie czekać na zaaprobowanie przez niego zmienionej ceny przed realizacją zamówienia. Wszystkie obrazy prezentowane na stronie internetowej należy traktować jedynie jako ilustracje. Ilustracje takie nie gwarantują oddania dokładnego wyglądu, funkcji lub pochodzenia produktu. Firma Posterton nie ponosi odpowiedzialności za informacje umieszczone na stronie internetowej podane przez firmy zewnętrzne.

 

1.4
Strona internetowa i jej treść stanowi własność firmy Posterton lub firm przez nią licencjonowanych. Informacje te są chronione prawem autorskim i przepisami dotyczącymi marketingu. Oznacza to, że nie wolno kopiować ani używać bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody firmy Posterton znaków towarowych, nazw firm, nazw produktów, obrazów i grafiki, projektów, układu i informacji o produktach, usługach i innych treści.

 

 

2. KONTRAKTY I ZAMÓWIENIA

2.1
W celu złożenia zamówienia przez stronę internetową Klient musi zaakceptować Regulamin. Akceptując Regulamin Klient zobowiązuje się postępować zgodnie z jego zapisami w całości, potwierdza przeczytanie informacji o danych osobowych i plikach cookie i zgadza się na ich wykorzystanie zgodnie z przedstawioną tutaj polityką prywatności i firmy Posterton. 

 

2.2
Umowa zakupu jest zawierana w momencie, gdy firma Posterton potwierdza zamówienie Klienta, a Klient otrzyma pocztą elektroniczną potwierdzenie zamówienia z Posterton. Firma Posterton zachęca Klienta do zapisania potwierdzenia zamówienia do wykorzystania w razie późniejszej komunikacji w sprawie tego zamówienia z działem obsługi klienta firmy Posterton. Klient ma prawo anulować zamówienie do momentu jego potwierdzenia przez firmę Posterton. Jeżeli zamówienie zostanie anulowane, firma Posterton zwróci wszelkie opłaty wniesione przez Klienta lub firmę obsługującą jego kartę płatniczą lub kredytową w związku z tym zamówieniem.

 

 

3. INFORMACJE O KLIENCIE ITP.

3.1
Przy rejestracji konta użytkownika i/lub składaniu zamówienia Klient zostanie poproszony o podanie pewnych danych osobowych. Klient potwierdza, że podane informacje są prawidłowe i kompletne oraz że ponosi odpowiedzialność za wszelkie błędy w podanych informacjach. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez firmę Posterton zostały przedstawione w polityce prywatności firmy Posterton stanowiących integralną część niniejszego Regulaminu.

 

3.2
Klient zobowiązuje się zadbać o to, by nikt poza nim nie korzystał z jego danych logowania. Klient nie ma prawa ujawniać nikomu swojej nazwy użytkownika ani hasła i musi zadbać o to, by wszelkie dokumenty z informacjami o nazwie użytkownika i haśle były przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieupoważnionym. Klient bezzwłocznie powiadomi firmę Posterton, jeżeli zaistnieje podejrzenie, że nieupoważniona osoba uzyskała dostęp do hasła Klienta. Jeżeli Klient nie powiadomi o tym firmy Posterton, ponosi odpowiedzialność za wszystkie zakupy dokonane z wykorzystaniem jego danych logowania.


3.3
W przypadku podejrzenia, że Klient w niewłaściwy sposób korzysta ze swego konta użytkownika lub danych logowania lub w inny sposób narusza Regulamin, firma Posterton ma prawo zablokować dostęp Klienta do jego konta użytkownika. Firma Posterton ma ponadto prawo do przypisania Klientowi nowych danych logowania.

 

 

4. CENY, OPŁATY I PŁATNOŚĆ

4.1
Ceny podane na stronie internetowej obowiązują przy zamówieniach składanych przez tę stronę internetową. Wszystkie ceny podane są w zł i nie obejmują opłat za płatność i wysyłkę, które podawane są oddzielnie. W przypadku krajów Unii Europejskiej cena artykułu obejmuje 25% VAT. W krajach spoza Unii Europejskiej cena nie obejmuje podatku VAT.

 

4.2
Klient może zapłacić za zakupy w sposób określony na stronie internetowej. Firma Posterton ma prawo obciążyć Klienta płatnością w związku z zamówieniem. Firma Posterton zastrzega sobie prawo do nieoferowania wszystkich metod płatności przez cały czas, ewentualnie do zmiany metody płatności, jeżeli metoda wybrana przez Klienta z jakichkolwiek powodów nie działa w momencie realizacji zamówienia. Ograniczenia dotyczące dostępnych metod płatności zostały przedstawione na stronie internetowej.

 

 

5. OFERTY SPECJALNE

5.1

Od czasu do czasu firma Posterton może przedstawiać na stronie internetowej oferty specjalne obejmujące warunki korzystniejsze niż przedstawione w niniejszym Regulaminie, na przykład w odniesieniu do płatności lub wydłużenia czasu odstąpienia od umowy. Warunki takie mają zastosowanie przez czas trwania oferty specjalnej i odnoszą się do produktów określonych przez firmę Posterton w tej ofercie. Firma Posterton zastrzega sobie prawo do wycofania takich ofert specjalnych w dowolnym czasie. Po zakończeniu lub wycofaniu oferty specjalnej obowiązują bez zmian zapisy niniejszego Regulaminu. Wszelkie oferty na określone produkty na stronie internetowej obowiązują przez ograniczony czas lub do wyczerpania zapasów.

 

 

6. KARTA PODARUNKOWA

6.1

Karty podarunkowe sprzedawane przez firmę Posterton są ważne przez dwa (2) lata od daty wydania. Można nimi płacić w sklepie internetowym Posterton. Po upływie daty ważności karty nie można wybrać jako metody płatności, nie można jej ponownie aktywować ani otrzymać zwrotu pozostałej na niej kwoty. Kartę podarunkową należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Nie można jej zamienić na gotówkę. 

 

 

7. DOSTAWA I WYSYŁKA

7.1
Produkty dostępne na stanie są zwykle dostarczane w czasie podanym na stronie internetowej (w dniach roboczych). O ile nie uzgodniono inaczej (na przykład w nawiązaniu do rezerwacji produktów w magazynie), dostawa nastąpi najpóźniej w ciągu 30 dni roboczych od momentu pisemnego potwierdzenia zamówienia przez firmę Posterton. 


7.2
Szacowany czas dostawy podany jest w potwierdzeniu zamówienia oraz przy danym produkcie na stronie internetowej. O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, a dostawa trwa dłużej niż 30 dni roboczych i nie wynika to z winy Klienta, Klient ma prawo anulowania zakupu.

 

7.3
Jeżeli paczka ma zostać odebrana w określonym punkcie odbioru, Klient musi ro zrobić w czasie podanym w powiadomieniu. Paczki można zwykle odebrać osobiście, okazując ważny dokument tożsamości i numer zamówienia. Klient otrzyma powiadomienie o dostawie z informacją kiedy i gdzie może odebrać paczkę. Powiadomienie może zostać wysłane pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie lub w wiadomości SMS, jeżeli Klient podał numer telefonu komórkowego. Jeżeli paczka nie zostanie odebrana, firma Posterton ma prawo obciążyć Klienta opłatą w wysokości 99 zł.

 

 

floor.jpg

 

 

8. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1
Dokonując zakupu produktów na stronie internetowej, Klient ma prawo odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni. Oznacza to, że Klient ma prawo anulować każdy zakup, powiadamiając o tym firmę Posterton w ciągu 30 dni od momentu, gdy Klient lub jego przedstawiciel odebrał zamówione produkty (czas na odstąpienie od umowy).

 

8.2
Akceptując Regulamin, Klient potwierdza, że prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy treści cyfrowych dostarczanych w sposób inny niż za pośrednictwem namacalnego nośnika i wyraża na to zgodę.

 

8.3
Klient otrzyma wyraźną informację w związku z zamówieniem produktu, którego nie dotyczy prawo do odstąpienia od umowy. Jeżeli produkt jest zapieczętowany, Klient nie może złamać pieczęci, jeśli chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy. Prawo do odstąpienia od umowy przestaje obowiązywać w momencie zerwania pieczęci przez Klienta. Termin „pieczęć” obejmuje również pieczęć techniczną, na przykład numer seryjny.

 

8.4
Jeżeli Klient chce odstąpić od umowy, przed upływem czasu na odstąpienie od umowy powinien wysłać do info@posterton.pl jasną. W tej informacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres i inne istotne informacje, na przykład numer zamówienia, numer faktury i nazwę produktu.

 

8.5
Jeżeli Klient skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, musi opłacić koszt wysyłki zwrotnej i ponosi odpowiedzialność za stan produktu po jego otrzymaniu i podczas realizacji przesyłki zwrotnej. Produkt należy zwrócić w ciągu 30 dni od daty powiadomienia firmy Posterton o odstąpieniu od umowy. Produkt należy dobrze zapakować, musi być w idealnym stanie, w oryginalnym pudełku i/lub opakowaniu. Wszelkie zwroty należy wysyłać do firmy Posterton, korzystając z metod i adresów podanych na stronie internetowej, które można znaleźć tutaj. W zależności od miejsca przeznaczenia Klienci mogą zostać obciążeni dodatkowymi opłatami związanym z odbiorem przesyłki. Opłaty takie obejmują cło, podatek VAT/podatki lokalne itp. Za wspomniane powyżej opłaty wyłączną odpowiedzialność ponosi Klient/Kupujący, nawet w przypadku przymusowego zwrotu przesyłki, tzn. przez dostarczeniem jej do Klienta. Więcej informacji na ten temat można uzyskać, kontaktując się z naszym działem obsługi klienta.

 

8.6
W przypadku odstąpienia Klienta od umowy firma Posterton zwróci kwotę, jaką Klient zapłacił za produkt wraz z kosztami wysyłki. Nie podlegają zwrotowi żadne dodatkowe koszty wysyłki wynikające z wybrania przez Klienta innej opcji niż dostawa standardowa oferowana przez firmę Posterton. Przy zwrocie części zamówionych produktów koszty wysyłki nie podlegają zwrotowi. Firma Posterton ma prawo odliczyć od zwracanej kwoty kwotę równą obniżeniu wartości produktu w odniesieniu do wartości pierwotnej, jeżeli takie obniżenie wartości wynika — i w stopniu, w jakim wynika — z postępowania Klienta wykraczającego poza zwykłe stwierdzenie funkcji i charakterystyki produktu.

 

 

9. GWARANCJA I REKLAMACJE

9.1
Niektóre z produktów firmy Posterton mogą podlegać gwarancji. Informacje o okresie gwarancji i warunkach specjalnych gwarancji dotyczących każdego produktu przedstawiono na stronie internetowej lub w niniejszym Regulaminie. Gwarancje na produkt dotyczą tylko wad fabrycznych, a nie wad wynikających z wprowadzenia zmian w funkcji i wyglądzie produktu, na przykład z jego przebudowy, modernizacji lub zmiany jego konfiguracji w inny sposób. Świadectwem gwarancji jest otrzymane przez Klienta potwierdzenie zamówienia.

 

9.2
Prawo do złożenia reklamacji dotyczy produktów wadliwych zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony konsumentów. Klient, który chce skorzystać z prawa do złożenia reklamacji w odniesieniu do jakiegokolwiek zamówionego produktu, powinien jak najszybciej po stwierdzeniu wady produktu skontaktować się z firmą Posterton, korzystając z podanych na stronie internetowej danych kontaktowych.

 

9.3
Jeżeli reklamacja zostanie uznana, firma Posterton pokryje koszt wysyłki zwrotnej produktu.

 

9.4
Jak tylko produkt, na który złożono reklamację, zostanie zwrócony, a reklamacja uznana, firma Posterton zwróci Klientowi pieniądze zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie konsumentów. Firma Posterton stara się to zrobić w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji, jednak czas ten może ulec wydłużeniu w zależności od natury produktu. Firma Posterton zastrzega sobie prawo do odrzucenia reklamacji, jeżeli okaże się, że zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie konsumenta produkt nie wykazuje wad. W odniesieniu do reklamacji firma Posterton postępuje zgodnie z wytycznymi Krajowego Urzędu Ochrony Konsumentów lub odpowiadających mu organów w innych krajach.

 

 

10. LINKI

10.1

Firma Posterton może podawać linki do innych stron internetowych, które pozostają poza jej kontrolą, a na stronach internetowych pozostających poza kontrolą firmy Posterton mogą być umieszczane linki do tej strony internetowej. Pomimo że firma Posterton stara się podawać linki do stron internetowych stosujących podobne zasady ochrony prywatności i zabezpieczenia jak określone w polityce prywatności firmy Posterton, nie ponosi ona odpowiedzialności za ochronę poufności, informacji ani danych osobowych podawanych przez Klienta na innych stronach internetowych. Klient powinien zachować ostrożność i przeczytać zapisy dotyczące danych osobowych na poszczególnych stronach internetowych.

 

 

11. SIŁA WYŻSZA

11.1

Firma Posterton nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z okoliczności pozostających poza jej kontrolą, na przykład wynikających ze sporu pracowniczego, aktów wojny, pożaru, uderzenia pioruna, ataku terrorystycznego, zmiany zarządzeń rządu, problemów technicznych, defektów zasilania, telekomunikacji, komunikacji za pośrednictwem komputera lub innych rodzajów komunikacji, wad lub opóźnień w realizacji usług przez podwykonawców z uwagi na wspomniane powyżej okoliczności. Takie okoliczności powodują zwolnienie z konieczności zapłaty odszkodowania lub innych środków. W razie zaistnienia jakiejkolwiek tego typu sytuacji firma Posterton poinformuje Klienta zarówno w momencie jej zaistnienia, jak i po jej ustaniu. Jeżeli taka sytuacja utrzymywać się będzie dłużej niż dwa miesiące, zarówno Klient jak i firma Posterton mają prawo wypowiedzieć umowę kupna ze skutkiem natychmiastowym.

 

 

12. ZMIANY W REGULAMINIE

12.1

Firma Posterton zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną ogłoszone na stronie internetowej. Zmiany wchodzą w życie po zaakceptowaniu Regulaminu przez Klienta (w odniesieniu do nowego zakupu lub podczas przeglądania strony internetowej) lub 30 dni od momentu, gdy firma Posterton poinformuje Klienta o tych zmianach. Firma Posterton zaleca jednak, by Klient regularnie sprawdzał aktualności na stronie internetowej, by wiedzieć o ewentualnych zmianach w Warunkach Ogólnych

 

 

13. ROZDZIELNOŚĆ

13.1

Jeżeli jakikolwiek zapis niniejszej Umowy zostanie przez jakikolwiek sąd, organ lub sąd polubowny uznany za nieważny lub niewykonalny, pozostała część zapisu i inne zapisy pozostają ważne i wykonalne w pełnym zakresie dopuszczalnym obowiązującym prawem. Wszelkie zapisy uznane za nieważne lub niewykonalne zostaną zastąpione odpowiednimi wytycznymi i poradami prawnymi.

 

 

14. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

14.1

Wszelkie spory będą w pierwszym rzędzie rozwiązywane w drodze ugody i rozmów z działem obsługi klienta firmy Posterton. W przypadku sporu firma Posterton postępuje zgodnie z decyzjami Szwedzkiego Krajowego Urzędu Ochrony Konsumentów lub odpowiadającego mu organu w innych krajach.


________________________________________
Niniejsze zapisy zostały wprowadzone przez firmę Posterton dnia 29.10.2020 r.